arrow Nieuws arrow Chemische anker training
Chemische anker training


Chemische ankers Training
Alle krachten gebundeld

Het toepassen van chemische ankers in de bouw is tegenwoordig niet meer weg te denken. Naast een hoge belastbaarheid biedt dit verankeringsysteem tal van andere voordelen ten opzichte van traditionele ankers. Graag geven we u een korte en bondige training om het systeem optimaal te kunnen toepassen.

Een samenspel tussen drie basiselementen
Een chemisch anker - of lijmanker - is het verlijmen van een stalen element in beton of metselwerk. We spreken van de term ‘alle krachten gebundeld’ omdat het een samenspel oplevert tussen drie basiselementen die samen de chemische verankering vormen. Deze drie elementen bestaan uit;  

1. het basismateriaal waarin het anker verankerd is
2. de lijm die de verbinding vormt tussen het basismateriaal en het anker
3. het anker waaraan het te bevestigen materiaal gemonteerd zit

De maximale belastbaarheid in de verticale richting - de trekbelasting - en de horizontale richting - de afschuifbelasting - wordt bepaald aan hand van de capaciteit van deze drie afzonderlijke elementen. Een van deze drie elementen vormt – uiteindelijk - de zwakste schakel en zal dus bepalend zijn voor de maximale belastbaarheid van het anker, nl. de breukbelasting.

1. Het basismateriaal

Een belangrijke eigenschap, en daarmee een groot voordeel van chemische ankers ten opzichte van traditionele (expansie)ankers, is dat er nagenoeg geen spanning wordt opgebouwd rondom het anker in het basismateriaal. Dit maakt dat lijmankers uitstekend toegepast kunnen worden in zowel harde als zachte basismaterialen. Ook wanneer de ankers kort op elkaar in een groep worden geplaatst of kort langs de rand van het basismateriaal worden geplaatst, bieden lijmankers uitkomst. De capaciteit van het basismateriaal is van groot belang, omdat deze het anker immers moet kunnen ‘vasthouden’. Daarbij is de druksterkte - de hardheid en dichtheid van het basismateriaal - en de massa – al dan niet geperforeerd basismateriaal, de afstand tussen de ankers onderling en de afstand naar de rand toe – duidelijk van invloed.

Geperforeerd basismateriaal
Indien het basismateriaal geperforeerd is - voorzien van luchtkamers – passen we een ‘stevige’ injectie-mortel toe in combinatie met een zeefhuls. De zeefhuls vangt de mortel op en voorkomt dat deze wordt weggedrukt in de holle kamers van het basismateriaal wanneer we het anker in de mortel drukken. Zonder zeefhuls ziet de mortel geen kans om het anker te omsluiten. Een tweede en belangrijke functie van de zeefhuls is dat de mortel zich een weg baant door de zeefstructuur van de zeefhuls en de aanwezige holle kamers opvult zodat er een vormvergrendeling in het basismateriaal plaatsvindt.

Hart-op-hart en randafstanden 

Indien er meerdere ankers in een groep worden geplaatst - dicht op elkaar – zal het krachtenspel van de ankers elkaar onderling overlappen en van invloed zijn op de belastbaarheid. Indien het anker dicht tegen de rand van het basismateriaal wordt geplaatst, zal ook dit sterk van invloed zijn op de belastbaarheid, doordat de rand bij belasting snel zal kunnen uitbreken.

Spelen met de belastbaarheid 

Kenmerkend waar een lijmanker z’n krachten aan ontleent is de kleefkracht aan de boorwand over de gehele inboordiepte. Door het stalen element dieper weg te zetten in het basismateriaal - door dieper te boren - zal de som van de kleefkracht en dus de belastbaarheid toenemen. Op deze wijze kan zelfs de breukgrens van het stalen element opgezocht worden om tot een maximale belastbaarheid te komen of kan de capaciteit van het basismateriaal beter benut worden om tot een hogere belastbaarheid te komen. In Europese goedkeuringen is doorgaans de hechtsterkte per mm2 opgenomen, teneinde door te kunnen rekenen bij verschillende inboordieptes.

2. De lijm 

De lijm vormt de verbinding tussen de boorwand en het in te lijmen stalen element. In de regel vormt de hechting aan het stalen element niet de zwakste schakel, dankzij de grip aan het draad of aan de ribbels. De hechting aan de boorwand is eerder maatgevend, want deze is in bepaalde mate voorzien van stof of vocht of staat zelfs in z’n geheel onder water tijdens het verlijmen van het anker. Daarbij speelt ook mee of het gat geboord is met een hamerboor of een diamantboor. Een hamergeboord gat zal een ruwe boorwand opleveren, waar de lijm dankbaar gebruik van zal maken middels vormvergrendeling. Een diamant geboord gat zal een (spiegel) gladde boorwand opleveren, waarbij er nauwelijks vormvergrendeling plaatsvindt. In dit geval zal de hechtsterkte aan de boorwand dus al het werk moeten doen. In Europese technische goedkeuringen (ETA) is opgenomen welke belastingen van toepassing zijn in welke situatie.

Capsule-lijmanker - type indraai
Indraaicapsules zijn kant-en-klare ampullen in verschillende afmetingen, voorzien van de juiste verhouding hars (lijm), kwarts (grind) en verharder. Met behulp van een indraaihulpstuk wordt het te verlijmen stalen element in de capsule - in het boorgat - gedraaid, waarbij de drie componenten in de capsule met elkaar vermengt worden. Er bestaan verschillende harsvarianten met verschillende hechtsterkten. Het grote voordeel van capsule-lijmankers is dat er een afgemeten hoeveelheid mortel per boorgat wordt verwerkt. Een nadeel kan zijn dat er per diameter een maatgebonde caspule toegepast dient te worden en dat er nauwelijks gespeeld kan worden met verschillende inboordieptes, ten einde de belastbaarheid te vergroten.

Capsule-lijmanker - type hamer
Hamercapsules zijn min of meer gelijk aan indraaicapsules, echter wordt het te verlijmen stalen element niet in de capsule - in het boorgat – gedraaid, maar geslagen. Het voordeel ten opzichte van indraai capsules is het eenvoudig en sneller monteren van de ankers. Een nadeel ten opzichte van indraai capsules is de wat lagere belastbaarheid.

Injectie-lijmanker
Het injectie-lijmanker systeem is een tweecomponenten mortel, verpakt in een koker voorzien van twee aparte kamers met een hars en een verharder. De twee componenten worden met behulp van een lijmpistool uit de koker geperst en gelijkmatig vermengt in een meegeleverde mengtuit (mixer). Het boorgat wordt geïnjecteerd en het stalen element wordt vervolgens handmatig met een draaiende beweging in de mortel - in het boorgat - geplaatst. Ook hier bestaan er verschillende harsvarianten, mengverhoudingen en kokerafmetingen met verschillende hechtsterktes. Daarbij zal er rekening gehouden moeten worden welk product geschikt is voor welke toepassing (hamergeboorde gaten, diamantgeboorde gaten, droge, vochtige of waterverzadigde boorgaten, verschillende verwerkingstemperaturen, type basismateriaal, enz.).

3. Het anker
Ankerstangen
Ankerstangen of draadstangen zijn er in verschillende diameters, lengtes en staalkwaliteiten. De keuze voor welke uitvoering en staalkwaliteit wordt bepaald aan de hand van de volgende drie criteria, namelijk;

De montagefunctie
De belastbaarheid
De corrosiebestendigheid

De montagefunctie
Een ankerstang met een halve punt of een dakpunt, al dan niet voorzien van een buitenzeskant, inclusief meegeleverd montagedopje, is noodzakelijk voor het kunnen indraaien – vermalen - van een indraaicapsule. Er bestaan ook indraai hulpstukken voor het indraaien van ankerstangen zonder buitenzeskant.  

Een rechte draadstang – zonder halve punt of dakpunt - is afdoende om een hamercapsule te plaatsen – inslaan - of in combinatie met injectie-mortel.

De belastbaarheid
Kant en klare ankerstangen - geproduceerd in de fabriek - met een dakpunt en een buitenzeskant, inclusief meegeleverd montagedopje, zijn verkrijgbaar in staalkwaliteit 5.8, RVS A2-70, RVS A4-70 en HCR RVS (op aanvraag). Ankerstangen of draadstangen op maat zijn verkrijgbaar in staalkwaliteit 4.8, 8.8, (10.9 en 12.9 op aanvraag), Roest Vast Staal RVS A2-70 304 en RVS A4-70 316, al dan niet voorzien van een halve punt of recht.

De aanduiding 4.8, 8.8, 10.9 en 12.9 is de normering voor de hardheid van het staal. RVS A2 (304) en RVS A4 (316) de normering voor de RVS legering. Het getal dat erachter staat (70 of 80) geeft de normering aan van de treksterkte. Standaard wordt bij RVS maatwerk klasse 70 geleverd.

De corrosiebestendigheid
Draadstangen met staalkwaliteit 4.8, 8.8, 10.9 en 12.9 zijn gemaakt van staal en wordt voorzien van een corrosie beschermende laag. RVS bestaat uit z’n geheel uit een Roest Vast Staal legering.  

Electrolytisch verzinkt heeft een glanzende zilvere kleur, kent een laagdikte van 5-20 mu en is geschikt voor niet corrosieve omgeving (binnentoepassingen).

Thermisch verzinkt heeft een doffe grijze kleur, kent een laagdikte van 40-50 mu en is geschikt voor een licht corrosieve omgeving (binnen- en buitentoepassingen).

RVS A2 bestaat uit z’n geheel uit een Roest Vast Staal legering, heeft een donkergrijze kleur en is geschikt voor een gemiddelde corrosieve omgeving (buitentoepassingen).

RVS A4 bestaat uit z’n geheel uit een Roest Vast Staal legering, heeft een donkergrijze kleur en is geschikt voor een sterk corrosieve omgeving (buitentoepassingen).

HCR RVS bestaat uit z’n geheel uit een Roest Vast Staal legering, heeft een donkergrijze kleur en is geschikt voor een sterke corrosieve omgeving (tunnels, zwembad, zee).


Ankerhulzen
Ankerhulzen (te verlijmen met indraai capsules of injectie-mortel) of binnendraadhulzen (te verlijmen met injectie-mortel) zijn relatief korte geribbelde bussen met binnendraad. Deze worden in z’n geheel in het basismateriaal verlijmd en dienen de volgende montagedoelen;

- als er geen uitstekende delen gewenst zijn
- als het te bevestigen materiaal vlak afgemonteerd dient te worden
- als er weinig montageruimte aanwezig is (tussenligger)
- tijdelijke bevestiging (verwijderbaar of vervangbaar)

Ankerhulzen zijn verkrijgbaar in electrolytisch verzinkt, RVS A2 en RVS A4.

Wapeningstaal
Het verlijmen van wapeningstaal kent een tweetal functies;

1. Het verstevigen van bestaand beton
Voor het verstevigen van bestaand beton wordt wapeningstaal, al dan niet verlengd voor aanstort doeleinden, aangebracht in bestaand beton om de treksterkte van de beton te vergroten.

2. Het koppelen (aanstorten) van nieuw beton aan bestaand beton
Voor het aanstorten van nieuw beton aan bestaand beton wordt wapeningstaal in het bestaand beton aangebracht en dient als koppeling.

Wapeningstaal wordt, met betrekking tot bovenstaande toepassingen, als rechte staven (I) verlijmd, als gebogen staven (L) verlijmd of soms als haarspeld staven (U) verlijmd. Wapeningstaal zijn geribbelde staven, nagenoeg altijd onbehandeld staal (geen beschermende laag) met de normering FEB 500.

Ga terug naar het nieuwsoverzicht
Ga naar Chemische ankers in de winter
 
Ter Laare Verankeringstechnieken B.V.
Telefoon 010-5910234   info@terlaare.nl
Betalen me iDeal, bezorgd met PostNL